nr. 7

29 maart 2012

Beste ouders en verzorgers

In deze nieuwsbrief staat allerlei schoolnieuws, maar vooral  kunt u veel lezen over het lentefeest dat al volop in voorbereiding is. In de klassen zijn de projecten gestart die aan het feest voorafgaan. De discipline audiovisueel staat dit jaar centraal, daarvan zult u in de loop van de komende weken steeds meer resultaten in de school terug zien. Ook het thema reizen in de tijd is al goed zichtbaar in de klassen en op de gangen. De kinderen hebben er zichtbaar plezier in!

Het sciencelab is ook betrokken bij het onderwerp. Daar wordt een tijdbalk gemaakt waarop alle belangrijke mijlpalen uit de wetenschapsgeschiedenis worden behandeld.

Verderop in de nieuwsbrief staat een oproep voor ouders die kunnen helpen bij installatie van zonnepanelen, waarmee wij ons juist weer op de toekomst richten.

 

Verder is een kijkje in de binnen tuin de moeite waard. De vijver zit vol met kikkers en kikkerdril en de bloesems en bloembollen  zijn inmiddels tot bloei gekomen. Echt lente dus!

De paasvakantie wordt voorafgegaan door een studiedag voor het personeel. Op deze dag gaan wij onderdelen van ons beleid evalueren en afspraken voor verbeteringen maken.

Wij wensen u vast vrolijke en zonnige paasdagen.

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

maandag 2 april

schone hoofdendag

woensdag 4 april

bijeenkomst klassenouders 8.45-9.15 uur

donderdag 5 april

studiedag alle kinderen vrij

6 april t/m 9 april

Pasen alle kinderen vrij

dinsdag 10 april

vergadering medezeggenschapsraad 19.30-21.30 uur

woensdag 11 april

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

vrijdag 13 april

lentefeest

dinsdag 17 april

open laatjes middag 15.30-16.30 uur

donderdag 19 april

informatieochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen 9.30-11.00 uur

vrijdag 20 april

woensdag 25 april

woensdag 25 april

vrijdag 27 april

28 april t/m 6 mei

schoolreis middenbouw

bovenbouw naar Artis

bijeenkomst BB ouders Gelijk =Gelijk? 9.30-10.30 uur

continurooster, alle kinderen om 14.00 uur vrij

vakantie

 

Personele mededelingen

Sinds 1 maart werkt Maartje van den Heuvel bij ons op school. Zij heeft  de afgelopen weken al verschillende keren in wisselende klassen ingevallen en zij gaat vanaf 2 april Sharon Weers vervangen die dan met zwangerschapsverlof gaat.

 

Aanvragen sportfonds

Sinds kort is het weer mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor een sportactiviteit voor uw kind(eren) bij het Jongeren Sport Fonds. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jenneke Rombouts.

 

Schooltandarts

Jeugdtandverzorging Amsterdam heeft nu ook een vestiging in Oost. Dit betekent dat de daar ingeschreven kinderen niet meer op school gecontroleerd worden, maar voor controle een oproep krijgen om naar deze praktijk te komen. Als u uw kind wilt inschrijven kunt u een formulier krijgen bij de administratie. De schooltandarts is telefonisch te bereiken op telefoonnummer:

020-61.66.332.

 

Technische hulp gevraagd

Voor het vak science (wetenschap en techniek)hebben wij zonnepanelen aangeschaft, zodat de kinderen kunnen leren en meten hoeveel energie hiermee kan worden opgewekt. Deze panelen moeten nog geïnstalleerd worden. Hiervoor zoeken wij technische ouders die ons hierbij kunnen helpen. U kunt zich hiervoor melden bij de directie of op maandag bij Elmer Rooze. U kunt hem ook mailen: elmerr@depinksterbloem.nl

 

Lentefeest

Op vrijdag 13 april vieren wij weer ons jaarlijkse Lentefeest. Dit is de afsluiting van de projectweken met het thema ‘Reizen met de tijdmachine’, waar we nu volop in zitten. De culturele speerpunten van dit jaar zijn audiovisueel en nieuwe media. De kinderen maken gedurende deze weken kennis met diverse aspecten van audiovisuele mogelijkheden en nieuwe media, terwijl ze ‘door de tijd reizen’.

 

In de onderbouw is Muis op reis in de tijd met zijn tijdmachine. In iedere klas beleeft hij een nieuw avontuur in een ander tijdperk. Zo maakt hij de oerknal mee, belandt hij in de middeleeuwen, reist hij naar de toekomst, ontdekt hij muurschilderingen in de oertijd en gaat hij op ontdekkingsreis met Columbus. Al zijn avonturen worden vastgelegd door de kinderen en een fotografe.

 

Ook in de middenbouw wordt gefotografeerd. Deze kinderen werken momenteel hard aan het fotoproject ‘ervoor-erna’. Kinderen fotograferen een situatie of zichzelf op twee verschillende momenten, ervoor en erna. Vooraf schrijven de kinderen hier een kort script voor. Dit alles gebeurt onder leiding van een fotografe.

 

In de bovenbouw gaan de kinderen aan de slag met het maken van stop-motionfilmpjes.

Ze bedenken hun eigen verhaal en brengen dit tot leven door fotografie en zetten het om in een filmpje.

Alle resultaten zullen te zien zijn tijdens het lentefeest op 13 april!

 

Om deze dag in goede banen te leiden hebben wij uw hulp hard nodig en doen wij een oproep om spullen in te zamelen. Alle informatie hierover vindt u in de ‘Lentefeestbrief’ die uw kind ook vandaag meekrijgt. Ook het programma van deze dag staat hier in.

 

 

 

Gelijk is Gelijk?

De kinderen uit de bovenbouw doen momenteel mee aan het project Gelijk =Gelijk?

Zij discussiëren over onderwerpen die te maken hebben met discriminatie en pesten.

Op woensdag 25 april vindt er een battle plaats tussen de deelnemende scholen, waar zij debatteren over verschillende stellingen die te maken hebben met bovenstaande onderwerpen.

Het uiteindelijke doel is om een advies te formuleren voor de bestuurders van stadsdeel Oost.

 

Schooltuinen 

Op woensdag 11 april beginnen de schooltuinen voor de kinderen uit groep 6. Zij gaan dan wekelijks in hun eigen tuin aan de slag om te poten, te zaaien, onkruid te wieden en te oogsten.

Als u als begeleider mee wilt, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.