extra nieuws en nieuwsbrief nr. 2

 

Aan alle ouders en verzorgers

 

 

Amsterdam, 16 oktober 2012

 

Beste ouders/verzorgers,

Op één van de scholen uit onze stichting (5e Montessorischool Watergraafsmeer) is een directieprobleem ontstaan. In overleg met het schoolbestuur is besloten dat ik samen met een collega-directeur voor 2 dagen per week tijdelijk leiding ga geven aan de

5e Montessorischool. 

Dit betekent dat ik het komende half jaar 2 dagen per week niet aanwezig zal zijn op de Pinksterbloem. 
Welke dagen ik afwezig ben moet ik nog afstemmen met mijn collega's. Na de herfstvakantie gaat Valeri Ligterink een dag meer werken. Zij is dan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Zij zal een aantal taken van mij overnemen voor deze periode. 

Andere taken, veelal administratief en op het gebied van planning worden opgepakt door Doreen Mestrom. Doreen is management assistente en zij krijgt twee dagen werkuitbreiding.

Wij zien het als een nieuwe uitdaging voor alle betrokkenen! Ik heb veel vertrouwen in ons team. Het team werkt met veel inzet op een professionele manier en zal hier ook mee doorgaan op de dagen dat ik niet aanwezig ben. De continuïteit van het onderwijs en de directietaken zijn hiermee gewaarborgd.
Voor eventuele vragen kunt u mij via de mail bereiken.

 

Vriendelijke groeten,

Sylvia Reinold,

 

Directeur 4e Montessorischool de Pinksterbloem

Weesperzijde 57

1091 EG Amsterdam

 

T:0206941189

E: s.reinold@depinksterbloem.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 nr. 2

11 oktober 2012

Beste ouders en verzorgers,

Op de Pinksterbloem lopen alle activiteiten volgens plan. In de klassen wordt goed gewerkt en er zijn allerlei projecten gaande die de school tijd voor de kinderen spannender en interessanter maken. De tuin wordt steeds vaker betrokken bij lessen, het zwerfvuilproject leeft onder de kinderen. In de hal kunt u een mini- tentoonstelling daarover zien.

Binnen STAIJ (ons bestuur) zijn nogal wat ontwikkelingen die soms de krant halen. Ouders stellen mij af en toe vragen hierover. Er is mij bijvoorbeeld al gevraagd of onze verbouwing oorzaak is geweest van een financieel tekort. Dat is niet het geval. De verbouwing van de school is bekostigd uit een speciaal budget van de Gemeente dat bestemd is voor innovatie en verbetering van schoolgebouwen.

Wat betreft onze klassengrootte passen wij ook precies in de gestelde norm. Vanuit STAIJ is besloten een maandelijkse nieuwsbrief  te laten uitgaan speciaal voor ouders over de ontstane situatie. De eerste verschijnt volgende week voor de herfstvakantie. Deze zullen wij op onze website zetten en via de klassenouders verzenden.

Volgende week gaan alle kinderen uit de bovenbouw op schoolreis. Zij verheugen zich daarop!

Mede namens alle collega’s wens ik u alvast een heel fijne herfstvakantie.

Sylvia Reinold.

 

Belangrijke data en afspraken

15 t/m 17 oktober

schoolreis bovenbouw groep C enT

17 t/m 19 oktober

schoolreis bovenbouw groep A, B en S

17 oktober

onderbouw Artis

19 oktober

speelgoedochtend onderbouw

19 oktober

middenbouw presentatie 13.30-14.00 uur

19 oktober

continurooster alle kinderen om 14.00 uur vrij

22 t/m 26 oktober

herfstvakantie

29 oktober

schone hoofden dag

30 oktober

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

31 oktober

onderbouw herfstwandeling

6 november

algemene ouderavond 20.00-21.30 uur

14 november

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

14 november

voorleeswedstrijd bovenbouw

 

Schoolreis bovenbouw

Aankomende week gaat de bovenbouw op schoolreis naar Putten. Gezien het grote aantal kinderen in deze bouw gaan zij in twee groepen. Maandag t/m woensdag klas C en T en woensdag t/m vrijdag klas A, B en S. Op woensdag hebben zij een gezamenlijk programma: een sportdag! Hiermee wordt de teleurstelling van het vervallen van de sportdag hopelijk weer verlicht.

 

Presentatie middenbouw

Op vrijdag 19 oktober geven de kinderen uit de middenbouw een presentatie van de onderwerpen  waar zij de afgelopen periode aan gewerkt hebben, o.a. op het gebied van het kosmisch onderwijs.

Wij nodigen u graag uit om hierbij in de klas van uw kind aanwezig te zijn.

Te laat komen
Sinds de vorige nieuwsbrief merken we dat het aantal kinderen dat te laat komt is verminderd,  maar het probleem is nog niet opgelost. Het is nog niet mogelijk om de deur om 8.45 dicht te doen, omdat er nog kinderen en ouders naar binnen willen.

Om het beleid omtrent te laat komen verder aan te scherpen gaan wij nog in overleg met de klassenouders en komen hier in de volgende nieuwsbrief op terug.

Wij verzoeken de ouders ook om op tijd de school te verlaten.

 

Ouderavond

Op 6 november vindt de eerste algemene ouderavond van dit schooljaar plaats. Op deze avond stellen de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) zich voor en krijgt u informatie over de tussenschoolse opvang en van de naschoolse opvang hoort u de plannen om deze op te starten.

De OR zal u ook vragen in te stemmen met de begroting voor dit jaar en de MR presenteert hun jaarverslag. U ontvangt nog een uitgebreide uitnodiging voor deze avond.

 

Traktaties

De school zal mede op verzoek van ouders en gezien de huidige inzichten en ontwikkelingen in de maatschappij streng gaan toezien op de uitvoer van het ‘gezonde beleid’, zoals dat ook in de schoolgids en andere beleidsstukken staat vermeld.

Dit betekent o.a. dat wij u willen vragen om uw kind als het jarig is een gezonde traktatie uit te laten delen. Een lijst met ideeën  hiervoor kunt u inzien bij de leerkracht van uw kind.

 

Gevonden voorwerpen

De afgelopen dagen hebben de gevonden voorwerpen in het BEVO lokaal gelegen. Gelukkig waren er meer belangstellenden dan voorgaande keren. Om te voorkomen dat het aantal voorwerpen teveel op loopt hebben wij besloten om elke eerste maandag van de maand deze spullen uit te stallen.

 

Nieuws uit de binnentuin

Gisterochtend zijn we, met prachtig weer, begonnen aan het onderhoud van de binnentuin.

We gingen op speurtocht naar de stenen voor het DaVinci project over de aarde en hebben de druivenstruik gerestaureerd. De kikkertjes hebben warme plekjes opgezocht, maar zijn nog  erg wakker.

Voor de binnentuin zijn we op zoek naar ouders die één maal per maand op woensdagochtend,  willen meehelpen met het onderhoud (snoeien, herstel, paden vrij maken e.d.). U kunt zich opgeven bij Eric Hibbel: erich@depinksterbloem.nl

Tevens zoeken we ouders die met de kinderen op ontdekking willen in de tuin ( o.a. kijken en proefjes doen) of voor de tuindieren willen zorgen ( vogelvoer, bijenhotels en kikkerbruggen maken)

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Siet Werneke: sietw@depinksterbloem.nl

Ik zal binnenkort weer een rondleiding door de tuin geven.

Jitske Hallema

 

Ouderraad

De oproep voor nieuwe leden in de vorige nieuwsbrief heeft één aanmelding opgeleverd.

Wij kunnen nog meer actieve ouders gebruiken. U kunt zich aanmelden  via or@depinksterbloem.nl

 

Printversie kalender

Aangezien veel ouders de papieren versie van de jaarkalender missen, gaan wij bij het bedrijf dat de website heeft gebouwd, het verzoek neerleggen om het mogelijk te maken de kalender vanuit de website te printen. Wij laten u zo snel mogelijk weten wanneer dit mogelijk is. In de tussentijd zullen wij een wordversie van de kalender via de klassenouders naar alle ouders sturen.

 

 

 

 

.