nummer 6
7 maart 2013

Beste ouders en verzorgers,

Het is bijna lente, de dagen worden weer langer en de school staat bol van de activiteiten. In deze nieuwsbrief staat zowel nieuws over schoolactiviteiten als over naschoolse clubs.

Er is al een aankondiging van de avondvierdaagse en info over hoe u uw kind(eren) en u zelf hiervoor kunt opgeven.

Op school kijken wij alweer vooruit naar het komende schooljaar en kondigen wij de voorlichtingsochtenden over de overgang naar de nieuwe bouw aan.

De ouderavond over mediawijsheid wordt vast interessant. Noteert u deze datum vast in uw agenda?

 

Ik ben in deze periode minder aanwezig in de school in verband met mijn werkzaamheden op 5MW en voor de nieuw op te richten school: Montessorischool De Amstel. Op 5 MW start de procedure voor een nieuwe directeur , dus daar zit mijn langste tijd erop. De Amstel opent in een tijdelijke vestiging al op 2 april aanstaande!

Tot ziens in de hal en wellicht op de ouderavond.

 

Vriendelijke groeten,

Sylvia Reinold

 

Belangrijke data en afspraken

woensdag 6 maart

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

woensdag 13 maart

voorlichting overgang onderbouw - middenbouw 8.45-9.45 u.

vrijdag 15 maart

voorlichting overgang middenbouw - bovenbouw 8.45-9.45 u.

vrijdag 15 maart

MB naar concertgebouw

dinsdag 19 maart

ouderavond 20.00-21.30 uur klopt dit

donderdag 21 maart

inloopuurtje directie 8.45-9.45 uur

25 t/28 maart

studieweek alle kinderen vrij

29 maart t/m 1 april

paasweekeinde alle kinderen vrij

 

Ouderenquête

De samenvatting van de oudertevredenheid peiling kunt u vanaf nu lezen op onze website onder het kopje ouderinformatie- resultaten.

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête maken wij een plan van aanpak waar u voor de meivakantie meer over zult horen.

 

Voorlichting overgang naar andere bouw

Over enige tijd gaan wij weer kijken naar de kinderen die van de onderbouw naar de middenbouw en van de middenbouw naar de bovenbouw gaan. Dit gebeurt op  zorgvuldige wijze. Er wordt gekeken in welke klas uw kind het beste past en met wie uw kind graag naar de nieuwe klas gaat. Wij houden bij de indeling rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes, kinderen die specifieke ondersteuning behoeven en met de samenstelling van de klas waarin de kinderen worden geplaatst. Op woensdag 13 (onderbouw naar middenbouw) en vrijdag 15 maart (middenbouw naar bovenbouw) ’s ochtends vinden informatiebijeenkomsten plaats. Op deze ochtenden wordt de procedure van de plaatsing in de volgende groep uitgebreid toegelicht. Daarbij wordt verteld wat er verandert voor de kinderen en de ouders , wanneer de kinderen in een nieuwe bouw zitten. Er is aansluitend gelegenheid om in verschillende klassen te kijken en om uw vragen te stellen.

De voorlichting voor de ouders van de kinderen die nu in groep 2 zitten wordt gegeven door Inge Noorbergen. De ouders van klas F en L worden om 9.00 uur verwacht en de ouders van klas I, J en K om 10.30 uur.

De voorlichting voor de ouders van de kinderen die nu in groep 5 zitten wordt gegeven door Valeri Ligterink en begint om 9.00 uur.

 

VVE op de Pinksterbloem

Als coördinator wil ik u informeren over de ontwikkelingen van de VVE.

VVE  betekent letterlijk  Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE  is onderwijs voor zeer jonge kinderen . Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun  taal achterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.

 Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2.5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterspeelzaal of kinderopvang . Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool bij ons de onderbouw.

Wij gaan de voor- en vroegschool beter op elkaar af te stemmen op pedagogisch en didactisch  gebied  en te zorgen voor een doorlopende leerlijn en een goede  overdracht.

De kinderen worden gestimuleerd door gerichte en effectieve programma’s , waarin aandacht is voor taalontwikkeling , sociale vaardigheden en samen spelen.

Het gehele onderbouwteam volgt dit schooljaar een professionaliseringstraject VVE, zodat we aan het eind van het traject VVE gecertificeerd kunnen worden.

De samenwerking met  ouders/verzorgers is hierbij ook van groot belang! Samen kunnen we optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van  de kinderen. 
Ouders die in aanmerking komen om deel te nemen aan het VVE traject krijgen binnenkort een uitnodiging voor  een eerste bijeenkomst . 
Onze school is in het kader van de VVE  een samenwerkingsverband aangegaan met kinderdagverblijf  ‘t Sparrennest.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze aan mij stellen.

Inge Noorbergen   VVE coördinator

Bezoek middenbouw aan Concertgebouw

Op vrijdagmiddag 15 maart brengen de kinderen uit de middenbouw een bezoek aan het concertgebouw. Zij gaan naar de meezingvoorstelling rondom liedjes van Annie M. G. Schmidt.

De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van de liedjes.

Voor het vervoer naar het concertgebouw en weer terug naar school wordt gezorgd.

Helaas kunnen de kinderen die op vrijdagmiddag gaan schoolzwemmen niet mee naar deze voorstelling. Zij gaan zwemmen omdat  zij anders niet aan het aantal voorgeschreven zwemlessen komen.

 

Ouderavond

Op dinsdag 19 maart organiseert de school in samenwerking met de Ouderraad een geweldige informatieve avond "Digikids en mediawijsheid" die u niet mag missen.

Op deze avond hebben we drie welbespraakte mediadeskundigen van communicatiebureau Woedend! uitgenodigd die gaan spreken over 'Digikids en mediawijsheid'. Elk thema bevat informatie en geweldige tips in de categorie groep 1 t/m 8 (4 tot 12/13 jaar).

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Wat doet media met de gezondheid en welke invloed hebben ze op de identiteit van uw kind? Welke rol spelen opvoeders daarbij? Zijn ze nog wel sociaal genoeg en hebben ze nog echte vrienden? Herkent u de grote gevaren en pestgedrag? Streven ze hun dromen na en zijn deze nog wel realistisch te noemen? De jeugd lijkt redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten hun mediagedrag. 

Maandag 11 maart ontvangt u een uitnodiging voor deze avond.

 

Avondvierdaagse

Van maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni lopen we weer mee met de Avondvierdaagse.

De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Ook dit jaar kunt u de inschrijving online doen op de website: www.4pinksterbloem.wordpress.com

De kinderen lopen iedere avond een route door Amsterdam Oost. Vooraf geeft u aan of uw kind de 5 of 10 kilometerroute loopt. Als begeleider mag u gewoon meelopen of lopen voor een medaille. Heel gezellig! Onderweg komt u nog een kraampje tegen van de Pinksterbloem met wat lekkers en wat drinken. Indien u graag bij zo’n kraampje staat, dan kunt u dat bij het inschrijfformulier aangeven. Dus zet het alvast in de agenda: 3 t/m 6 juni Avondvierdaagse. De inschrijving begint op 15 maart en eindigt op 15 april. Daarover krijgt u nog bericht.

We hopen dat er weer net zo’n grote opkomst is als vorig jaar!

 

Theoretisch verkeersexamen

Bijna alle kinderen uit groep 7 hebben  afgelopen dinsdag het theoretisch gedeelte van het verkeersexamen goed tot uitmuntend afgelegd. Wij feliciteren hen hiermee. De kinderen die het net niet gehaald hebben of door ziekte afwezig waren krijgen een herkansing.

 

Nieuws van het School Maatschappelijk Werk

Wist u dat ik………… de schoolmaatschappelijk werkster, Rafia van Mengden, iedere 2 weken een ochtend of middag aanwezig ben op school?

U kunt bij mij terecht met vragen over

* De ontwikkeling van uw kind (het lukt Saskia van 8 jaar maar niet zich zelfstandig aan te kleden en te eten voordat we ’s ochtends naar school gaan).

* Opvoedvragen (ik heb duidelijke afspraken met mijn kind, maar hij/zij volgt ze niet op).

* School gerelateerde vragen (mijn kind heeft moeite met de leerkracht; mijn kind wordt bijna nooit te spelen gevraagd).

* over u zelf (hoe kan ik werken, opvoeden en een eigen leven met elkaar combineren)?

Graag telefonisch een afspraak maken (06-11 91 86 97). Ik ben aanwezig op:

Maart  2013

Donderdag: 07  maart van 13.00 tot 16.30 uur

Donderdag: 21  maart van  8.45 tot 12.15 uur

April  2013

Donderdag: 04 april van 11.00 tot 12.15 uur

Maandag:   15 april van 13.00 tot 16.30 uur

Donderdag: 23 april van 13.00 tot 16.30 uur

Mei  2013

Donderdag: 16 mei van 13.00 tot 16.30 uur

Donderdag: 30 mei van 11.00 tot 12.15 uur

Juni 2013                                                                           

Maandag:   10 juni van  8.45 tot 12.15 uur

Donderdag: 18 juni van 11.00 tot 12.15 uur

Juli 2013

Dinsdag: 02 juli van 13.00 tot 16.30 uur

Rafia van Mengden

Magic Science op de Pinksterbloem

In april start Junior Campus met de tweede cursus op de Pinksterbloem. Vanaf maandag 15 april en dinsdag 9 april gaan we samen allerlei leuke wetenschappelijke magische proefjes doen en leren we meer over de magie achter wetenschap. We behandelen vragen zoals: hoe kan een insect over het water lopen, kan peper zwemmen en hoe kan je zelf een regenboog vangen?. We komen veel meer te weten over statische electriciteit, de werking van je hersenen, optische illusies en zwaartekracht.

Aangezien we met twee docenten gaan werken kunnen we de groepen groter maken en is er plek voor meer kinderen. Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomen van de inschrijving per e-mail. Deelname aan de maandagcursus kost € 120,- voor 8 lessen van 15.15-17.00 uur. Deelname aan de dinsdagcursus kost € 100,- voor 8 lessen van 15.15-16.30 uur. De kinderen worden rechtstreeks vanuit school opgevangen. Het lesgeld is inclusief alle materialen.

U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar info@juniorcampus.nl of via onze website. Voor meer informatie kijkt u op de website: www.juniorcampus.nl.

Communicatie via e-mail
We hebben u eerder laten weten dat wij binnenkort e-mails gaan verzenden naar alle ouders via ons administratiesysteem.  Ook hebben we u een testmail verzonden op 21 december 2012. We hebben helaas niet van alle ouders een reactie gehoord of deze ontvangen is of niet. Toch gaan wij na de zomer starten met deze nieuwe weg van communiceren. Indien u twijfelt of uw correcte e-mailadres in ons systeem staat, vraag dit dan even na bij Jenneke of Doreen. Voor de mensen die geen e-mailadres hebben blijft gelden dat zij alle communicatie op papier via de juf of meester ontvangen.

 

Volgende nieuwsbrief

Donderdag 4 april gaat de volgende nieuwsbrief uit.