Nr. 2, 26 september 2013

 

Beste ouders en
verzorgers,                                                                                                                  

Momenteel bruist het
in alle bouwen. Naast het reguliere werk zijn er ook een aantal projecten
gestart waar u over kunt lezen in deze nieuwsbrief. Zo is de onderbouw begonnen
aan het muziekproject ‘Memorabele Momenten’. Er komen muzikanten in de klassen
en de kinderen leren verschillende instrumenten kennen. De kinderen van de
middenbouw zijn halverwege het creatief schrijfproject van schrijfster
Cathelijn Schilder. Zij zijn erg enthousiast aan het schrijven, zoals u
verderop kunt lezen.  De bovenbouw
bereidt zich momenteel voor op het schoolreisje. In de pauzes gaan de
gesprekken veel over de outfits en de bonte avond. Het thema survival spreekt
bij hen erg tot de verbeelding.

De voorbereiding van
de studieweek is in volle gang. Het belooft een inspirerende week te worden met
onder andere een vervolg op de cursus hoogbegaafdheid van vorig jaar. Tijdens
deze cursus wordt dieper ingegaan op het signaleren van alle aspecten van
hoogbegaafdheid en wordt aandacht gegeven aan het bespreken en invullen van
casussen. De werkgroep Montessori besteedt een middag aan diverse leerstijlen
van kinderen en de Bascule organiseert een studieochtend over gedragsproblemen.
Op vrijdag houdt STAIJ een studiedag voor alle STAIJ scholen. Hier verzorgen
alle scholen twee workshops om de interne expertise met elkaar te delen. Het
motto van de dag is ‘delen en leren met elkaar’.

In de vorige nieuwsbrief heeft u al een update gehad over de vergroening van
het schoolplein. In overleg met het Stadsdeel is inmiddels besloten te gaan
samenwerken met Jan van Schaik. Hij heeft veel ervaring in het ontwerpen en
realiseren van natuurspeeltuinen. We hopen in de herfstvakantie de eerste
voorbereidingen te treffen om in november te kunnen starten. Jan zal zich in
deze nieuwsbrief aan u voorstellen en meer vertellen over zijn werkwijze.

Deze week is voor het eerst een gespreksweek
voor alle ouders ingepland. We kregen signalen dat ouders bij de start van het
schooljaar behoefte hadden aan een extra moment om de voortgang van hun kind in
de klas te bespreken. Van ouders en leerkrachten hebben we hier al positieve
reacties op gekregen. In januari zullen wij nog een verandering doorvoeren. De
10 minuten gesprekken gaan dan plaats vinden met uw kind erbij. Hierover zullen
wij u nog nader informeren.

Tot ziens in de hal.

Vriendelijke groeten,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke
data en afspraken

maandag 30 september

informatieochtend 2 en 3 jarigen 9.30-11.00
  uur

woensdag 2 oktober

start Kinderboekenweek

woensdag 2 oktober

voorleeswedstrijd bovenbouw

donderdag 3 oktober

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

7 t/m 9 oktober

schoolreis bovenbouw klas C en T

9 t/m 11 oktober

schoolreis bovenbouw klas A, B en S

zaterdag 12 oktober

einde Kinderboekenweek

14 t/m 18 oktober

studieweek alle kinderen vrij

21 t/m 25 oktober

herfstvakantie alle kinderen vrij

dinsdag 29 oktober

BB naar Rijksmuseum

woensdag 30 oktober

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

 

Science

door
Sascha van Zuidam

 

Goed
nieuws begin dit jaar: Science mag blijven! Elmer Roze, die afgelopen twee jaar
voor het ScienceLab heeft gewerkt, is naar het buitenland vertrokken om les te
geven in Vietnam. Maar dat betekent niet dat het Science-onderwijs met hem mee
is vertrokken, want ik, Sascha van Zuidam, heb het van hem overgenomen. We
hebben twee jaar geleden samen het lab opgezet en ik heb me daarna bezig
gehouden met het science-onderwijs in de klassen. Nu doe ik deze beide taken op
de dinsdag. 's Ochtends komen om de week een aantal kinderen uit groep 5/6 en
7/8 in het ScienceLab, daar worden ze uitgedaagd, geprikkeld en leren ze
onderzoeken. 's Middags geef ik gastlessen in de middenbouw- en
onderbouwklassen. Zo bieden we science-onderwijs aan iedereen!

 

Science
is natuuronderwijs, techniekonderwijs, natuurkundige verschijnselen,
milieubewust worden en filosoferen over de toekomst (en nog veel meer
natuurlijk). Kinderen leren wetenschappelijk onderzoeken, technische producten
ontwerpen, vragen te stellen en zich te verwonderen over de wereld om hen heen.

 

Cultuurbeleid

door Liesbeth Vos

 

Bij het invullen van ons cultuurbeleid kijken
wij steeds naar een goede balans tussen zaakvakken en creatieve vakken. Dit  schooljaar staat in het teken van muziek en
dans. De onderbouw krijgt workshops waarbij zij kennis maken met musici en hun
instrumenten. Deze worden verzorgd door Memorabele Momenten. Deze organisatie
brengt  podiumkunst naar jonge kinderen
in hun eigen vertrouwde omgeving en stimuleert op speelse wijze hun
ontwikkeling. De leerkrachten verdiepen de muzikale workshops in de eigen
klassen.

Later in het schooljaar gaan de onder en
middenbouw een project doen in samenwerking met het Muziekatelier. Hierbij  worden de kinderen actief betrokken en zal er
veel  gezongen worden.

In juni gaan we naar het Tropenmuseum waar de
midden en bovenbouw meedoen aan het project ‘Mix Max Brasil’ en de onderbouw
aan het project ‘Kantjil’ .

Kortom, we zullen regelmatig het accent
leggen op muziek in alle klassen, bij bevo en bij gym.

 

Beeldende
vorming

door Liesbeth Vos

 

We zijn van start gegaan met het “leren
kijken naar de dingen om je heen”. De leerlingen gaan echt vooruit in het
tekenen en doen enthousiast mee met de lessen. Hiervoor zijn we vaker buiten
gaan kijken en tekenen en hebben de kinderen in de binnentuin bladeren gezocht
die zij interessant vonden. De beeldaspecten: vorm, kleur, ruimte, licht en
compositie zijn regelmatig aan de orde geweest. 
Ook maakten de kinderen kennis met enkele kunstenaars die zich lieten
inspireren door de natuur. Goed leren kijken ligt aan de basis van zoveel
dingen zoals  fotografie,  tekenen en schilderen.

Project
creatief schrijven middenbouw

door Cathelijn Schilder, docent creatief
schrijven

 

Op 2 oktober gaat de Kinderboekenweek weer
van start. Het thema van dit jaar is Sport en Spel en zelfs voetballer Arjen
Robben heeft meegewerkt aan een boek. Dan kunnen de leerlingen van De
Pinksterbloem natuurlijk niet achterblijven. Ik kom in elke klas van de
middenbouw drie keer langs om met de leerlingen te vertellen, schrijven en
tekenen.

Ingewikkeld, saai en moeilijk dat verhalen
schrijven? Veel leerlingen denken dat voor ze beginnen. Dan komen ze erachter
dat verhalen schrijven altijd begint met verhalen vertellen. En dat is leuk! We
vertellen over een keer dat je heel erg je best deed en over een keer dat je
iets ging oefenen. En we vertellen en schrijven over de dingen die je gebruikt
bij het spelen en sporten.

Er wordt veel gevallen, gesprongen, gedoken
en getraind in de verhalen. De verhalen gaan over winnen en verliezen. Over
bang zijn en iets nieuws proberen. Over uitgeput zijn, en trots. En over heel
veel oefenen.

We stellen vragen aan elkaar omdat we alles zo precies mogelijk willen weten.
‘Ineens lukte het,’ is niet precies genoeg. We vragen: hoe kwam het dan dat het
ineens wel lukte met springtouwen? De schrijver vertelt: ‘Je moet wachten tot
het springtouw voor je is.’ En als iemand zegt: ‘mijn vader gooit de bal heel
hard’ dan willen we weten hoe hard precies. De schrijver vertelt:  ‘Mijn vader gooit de bal zo hard als een
honkbal.’

We vragen ook: ‘hoe voelde dat dan, toen je
zo hard op je knie viel?’ Er volgt een prachtige metafoor: ‘Het voelde alsof er
een punaise in mijn knie werd gestoken.’

Dat levert mooie verhalen op!
De verhalen, tekeningen en boekjes zijn tijdens de Kinderboekenweek door de
hele school te zien en te lezen. Vraag vooral aan de leerlingen of ze hun
verhalen aan je willen voorlezen!

 

Overgang naar de blokletter

Door Inge
Noorbergen

 

Misschien
heeft u al gemerkt dat wij in de onderbouw dit schooljaar zijn overgestapt op
het aanleren van de blokletters in plaats van de lusletters. De reden hiervoor
is dat kleuters vanuit zichzelf vaak al de blokletters beginnen na te schrijven
 omdat zij dit in hun natuurlijke
omgeving  zien.

Ook in
prentenboeken, leesboekjes en op het digibord worden zij geconfronteerd met de
blokletters.  Bij kleuters ligt de nadruk
op het leren van de klank/teken koppeling en nog niet zozeer op het
schrijven.  Wij onderscheiden de
leesletter (de blokletter), die wij in de onderbouw aanleren, en de schrijf
letter (de lusletter), die ze later gaan leren schrijven in groep 3/4 . Meestal
zijn kinderen dan pas motorisch rijp om goed te leren schrijven.

 

Bij de
verwerking na een letterlesje ligt de nadruk minder op schrijven, maar op de
verwerking met diverse materialen. U kunt hierbij denken aan:  letters natekenen  in zand , op het verfbord, met wasco, de
letters versieren met diverse materialen, stempelen en letters van klei of
brooddeeg. Vooral het natekenen in scheerschuim is favoriet. Bijkomend voordeel:  het ruikt lekker en de tafel is na afloop
weer lekker fris. De nadruk in de onderbouw ligt dus voornamelijk op het
voorbereidend schrijven.

 

Wij zijn bij deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan,
het is een weloverwogen besluit binnen het onderbouwteam en de school geweest.
Wij hebben navraag gedaan bij andere montessorischolen die ons hierin al
voorgegaan zijn en konden hun bevindingen meenemen in het besluit. Dit heeft
geresulteerd in prachtige nieuwe schuurpapieren letters en een mooie nieuwe
lettermuur in de klas.

Wij
zijn  er nu een aantal weken mee aan het
werk en zijn allen tevreden met de nieuwe ontwikkeling. Modern Montessori: ook
in de onderbouw gaan wij mee met onze tijd!

 

Schoolplein: ‘Lekker groen buiten’

 door Jan van Schaik

De school heeft mij gevraagd een bijdrage te leveren aan het ontwerp voor een
nieuw groen schoolplein waar voor alle leeftijden wat te beleven valt. Gelukkig
hoefde ik het wiel voor de Pinksterbloem niet opnieuw uit te vinden want er was
al veel voorwerk gedaan door jullie eigen groene moeder Jistke Hallema en de
kinderen. Het schetsontwerp is nu op school te zien en ik hoop dat we dit plan
snel uit kunnen voeren.

 

Ik maak graag speellandschappen rondom scholen, kinderdagverblijven of in de
openbare ruimte. Kennen jullie “De Wilgenvloot” in park Frankendael of de
wilgentunnels en –hutten bij de speeltuin erachter, valkbij de scouting? Heb ik
gemaakt. Ze noemen mij ook wel Jan de Wilgenman, want in het voorjaar ben ik
altijd wel ergens in de weer met wilgen. Dit jaar onder andere  bij
kinderboerderij Elzenhove in Amstelveen. In Amsterdam maakte ik dit jaar een
speellandschap bij de Maas en Waalschool in de Uiterwaardenstraat en bij de 2e
Daltonschool vlak bij het Hilton.

 

Wil je meer weten over wat ik gemaakt heb kijk dan op de site van mijn bedrijf:
www.zandraket.nl