Nr. 8; 3 april 2014

Beste ouders en verzorgers,

Met het mooie weer van afgelopen week is de lente echt begonnen. Daarom willen we graag het schoolplein “lente”klaar maken. Mira en Jitske staan klaar om met groepjes kinderen en ouderhulp aan de slag te gaan. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer dit gaat plaatsvinden.

 In tegenstelling tot het afgelopen schooljaar zullen we in 2014/2015 geen studieweek organiseren. Na zorgvuldige evaluatie hebben we besloten de studiedagen te verspreiden over het schooljaar. We hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren over de data.

Wellicht heeft u Sylvia inmiddels gezien op school. Zij is voorzichtig gestart met afgebakende taken op de Pinksterbloem. Dit is de start van haar re-integratietraject dat stapsgewijs zal worden uitgebreid.

Op 16 april vieren wij de Koningspelen op school. Wij doen dit niet op de officiële datum omdat we dan vakantie hebben. Alle leerkrachten zijn deze dag enthousiast aan het voorbereiden. Ik kan alvast verklappen dat alle klassen dansles krijgen.

 Tot ziens in de hal,

 

  Valeri LigterinkBelangrijke data en afspraken

woensdag 16 april

koningspelen

donderdag 17 april

school uit om 15.15 uur

18 april tot en met 5 mei

meivakantie

dinsdag 6 mei

schoolfotograaf

vrijdag 16 mei

schoolreis middenbouw

dinsdag 27 mei

schoolreis groep 2; groep 1 vrij

woensdag 28 mei

schoolreis groep 1; groep 2 vrij

29 en 30 mei

Hemelvaart;  alle kinderen vrij

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het vakantieschema dat door ons bestuur is vastgesteld.

Schoolvakanties 2014-2015
Herfstvakantie

10-10-2014 t/m 19-10-2014

Kerstvakantie

20-12-2014 t/m 04-01-2015

Voorjaarsvakantie

21-02-2015 t/m 01-03-2015

Pasen

03-4-2015 en 06-04-2015

Meivakantie

25-04-2015 t/m 10-05-2015

Hemelvaart

14-05-2015 en 15-05-2015

Pinksteren

25-05-2015

Zomervakantie 

04-07-2015 t/m 16-08-2015


ICT beleid

Sinds vorig schooljaar werken wij aan een nieuw ICT beleidsplan. Hierbij richten we ons steeds meer op inhoudelijke vraagstukken. We willen zoveel mogelijk onderwijs bieden dat past bij de behoeften van kinderen in de 21e eeuw. Hoewel de razendsnelle technische veranderingen veel mogelijkheden met zich meebrengen, moeten we ook waken voor de gevaren die hierin schuilgaan. De wereld verandert en daarmee voornamelijk de sociale (leef)wereld. Als ouder en ‘digitale immigrant’ is het soms lastig een beeld te vormen bij deze veranderde wereld waarin de kinderen zich bewegen. Wij onderwijzen de kinderen in mediawijsheid maar ook ouders hebben hier een grote rol in. Middels de workshops tijdens ouderavonden hopen wij u hiervoor handvatten te hebben gegeven.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk is om juist samen met uw kind deze wereld te verkennen. Maak bijvoorbeeld samen een profiel aan en houdt in de gaten wat uw kind allemaal doet online. Kinderen zijn vooral thuis actief op sociale media. Zorg er tot slot voor dat u en uw kind op de hoogte zijn van de positieve en negatieve kanten van bepaalde sociale media en blijf in gesprek over wat uw kind allemaal meemaakt online!

Aanbod naschoolse activiteiten 2014-2015
door Mira Bezuijen

We zijn al druk bezig met de naschoolse activiteiten voor het volgende schooljaar. Het aanbod wordt breder en meer gevarieerd in vergelijking met het afgelopen schooljaar. Er komen naast de bestaande activiteiten als Koor, Bootcamp en Kinderatelier ook andere activiteiten bij als Engelse les voor de middenbouw, science lessen en sportactiviteiten. Op 6 mei ontvangt u een aparte nieuwsbrief hierover. Sommige activiteiten vinden plaats op school en sommige op andere locaties. Bij alle aanbieders heeft u  de mogelijkheid om uw kind voor een half jaar of heel jaar op te geven.

Op woensdag 14 mei van 11.45 tot 13.00 uur presenteren alle aanbieders zich op school in de hal. U kunt dan vragen stellen en uw kind eventueel al aanmelden voor een activiteit.

Schoolplein
door Mira bezuijen

Ons schoolplein wordt steeds groener met dit mooie weer.  We merken dat het plein een positieve aantrekkingskracht heeft en intensief gebruikt wordt tijdens, maar ook na schooltijd. Nu de vorst uit de grond is kan een nieuw deel van de beplanting de grond in. Ook zullen we wat aanpassingen en herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dit gaan we aanstaande woensdag (9 april) doen van 9.00 tot 12.00 uur. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Mocht u tijd en zin hebben om te komen helpen, dan kunt u mailen naar mirab@depinksterbloem.nl. Hopelijk tot dan!

Aanvragen verlof gewichtige omstandigheden
door Doreen Mestrom

Indien u verlof wilt aanvragen wegens gewichtige omstandigheden, dient u hiervoor een formulier in te dienen op school. U kunt het formulier downloaden via onderstaande link, maar u kunt ook een kopietje krijgen. Deze liggen beneden in de hal bij de conciërge. Op dit formulier staan ook de richtlijnen vermeld. Deze zijn opgesteld door leerplicht en dienen wij strikt te volgen.

Voor een prettige afhandeling voor u en ons is het van belang dat u de aanvraag zo vroeg mogelijk indient.

http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/folders/

Uitslag CITO eindtoets 2014

Dinsdag 11 maart was het zover: de uitslag van de Cito eindtoets kwam binnen! Dit is altijd een spannend moment voor alle achtste groepers. De scores kwamen veelal overeen met het advies van de school. Een aantal kinderen heeft een aanvullende test op het VO moeten doen. De scores van deze extra toets zijn bijna allemaal conform het gegeven schooladvies. 

Het gemiddelde op onze school is dit jaar 536,6.  Een prestatie waar wij tevreden mee zijn. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,4 .
Van de 48 kinderen gaan er 20 naar het VWO, 5 naar HAVO/ VWO, 13 naar HAVO, 2 naar VMBO-T/HAVO, 3 naar VMBO-T, 2 naar VMBO-K , 2 naar VMBO-B met leerwegondersteuning en 1 naar de Kopklas.

 Werkzaamheden Michael Tijsterman

Door Michael Tijsterman

 

Per 1 april ga ik minder werken op de Pinksterbloem. Tot het einde van het jaar werk ik alleen de maandagen. Staffan gaat vanaf  4 april op vrijdag werken en de bovenbouwkinderen gymles geven. Tot de zomervakantie hebben alle bovenbouwklassen dan op maandag en vrijdag gymles.

Vanaf augustus wil ik mij geheel richten op het  ontwikkelen van freerunning in Amsterdam. Aangezien al mijn tijd en aandacht daar naar toe gaat stop ik op de Pinksterbloem met lesgeven.
Natuurlijk zal ik de kinderen missen, want ik heb hier veel fijne herinneringen opgedaan.
Hierbij dank ik alle kinderen en ouders voor hun bijdrage van de afgelopen 5 jaar.
Vanaf volgend jaar ben ik bereikbaar op het mailadres michael@dosamsterdam.nl.

Protocol laatkomers
door Doreen Mestrom

Afgelopen jaar hebben wij extra stappen gezet om ervoor te zorgen dat er geen kostbare lestijd verloren gaat aan het begin van de morgen. We zagen al snel een positief effect, de klassen en de hal waren eerder rustig en de leerkracht kon samen met de kinderen op tijd en ongestoord aan de schooldag beginnen.

Graag willen we u vragen weer alert te zijn. Om 08.40 uur gaan de schuifdeuren dicht, op deze manier kan de leerkracht om 08.45 uur zijn of haar les beginnen.

De voordeur gaat om 08.45 uur dicht. Indien u verlaat bent kunt u aanbellen. We willen u verzoeken om de deur niet zelf op een haak te zetten of open te laten staan in verband met mogelijke insluipers.

Avondvierdaagse
door de OR

Van maandag 2 juni t/m donderdag 5 juni lopen we weer mee met de Avondvierdaagse. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen! De kinderen lopen iedere avond een route door Amsterdam Oost. Vooraf geeft u aan of uw kind de 5 of 10 kilometerroute loopt (10 km vanaf 9 jaar). Uiteraard onder begeleiding van een ouder/verzorger. We zorgen elke avond voor wat lekkers en wat te drinken langs de route.

We hopen dat er weer net zo’n grote opkomst is als vorig jaar! De inschrijving is reeds gestart en kan via de website: www.4pinksterbloem.wordpress.com

Inschrijven kan tot uiterlijk 17 april.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers (bijvoorbeeld de bemanning van de kraampjes langs de route, vlaggendragers, kaartlezers). Mocht u dat leuk lijken, mail dan naar 4pinksterbloem@gmail.com, of geef het aan op het inschrijfformulier.

Aandacht verdelen tussen de kinderen
Door Christel Korstjens

Herkent u dit? Iedereen wil op hetzelfde moment de aandacht. Eén kind heeft honger, de ander gooit een beker drinken om en de derde laat een mooie tekening zien.

Tips:

-Stel prioriteiten en maak duidelijk dat u elk kind heeft gehoord.
-Dat uw kind moet wachten is niet erg (uitgestelde aandacht is leerzaam voor het kind).
-Houdt u aan de afspraak/ belofte die u maakt met de kinderen.

 Wilt u dat ik meedenk over hoe u de aandacht tussen de kinderen kunt verdelen?

Op woensdagochtend ben ik vanaf 8.30 tot 13 uur in de centrale hal of de spreekkamer op school. De andere dagen kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak op school.