Nieuwsbrief nr. 4; 28 november 2014
 

 

 

Nr. 4; 28 november 2014

Beste ouders,

Allereerst wil ik alle ouders én vooral ook de kinderen bedanken voor het meedoen met de ‘weggeefactie’. Er is heel veel speelgoed ingezameld, soms was het speelgoed nog helemaal nieuw. Er is deze week druk ingepakt, super!

Zoals u heeft gezien is de school en met name de hal weer prachtig versierd met als thema “ kunst”.  Deze week staat er zelfs een nieuw privé schilderij van Sinterklaas in de hal genaamd ‘de Pepernoot’. De confettipieten zijn al in de klassen langs geweest om de schoenen te vullen.

De feestelijke maand december staat voor de deur en wij zijn er klaar voor!

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken

Vrijdag 5 december 2014

Sinterklaasfeest
OB + MB om 12.00 uur vrij
BB om 12.30 uur vrij

Dinsdag 9 december 2014

OR vergadering

Donderdag 18 december 2014

Kinderen om 12.00 uur vrij
17.00 tot 18.30 uur kerstdiner

Vrijdag 19 december 2014

Kinderen 12.00 uur vrij & start kerstvakantie
OB speelgoedochtend

Maandag 5 januari 2015

Weer naar school

 

Absentie & verzuim

Naar aanleiding van controles vanuit Bureau Leerplicht, een afdeling van de gemeente Amsterdam, hebben wij ons protocol absentie & verzuim aangepast. Een belangrijke verandering is dat wij om 09.00 uur een ronde maken langs alle klassen. Van kinderen die afwezig zijn zonder bericht bellen wij direct de ouders, zodat achterhaald kan worden waar deze kinderen zijn.

Wij vragen aan u om in ieder geval vóór 08.30 uur naar ons te bellen wanneer uw kind ziek of verlaat is. Indien u verlof heeft gekregen hoeft dat uiteraard niet. Indien uw kind langer dan één dag afwezig is, vinden wij het prettig toch iets van u te horen.

 

 

Protocol frequent te laat komen

Wij willen u erop attenderen dat de leerkracht om 08.45 uur de dag begint met de kinderen. Het is de bedoeling dat u de klas verlaat zodra de schuifdeuren dichtgaan om 08.40 uur. Hierdoor is het mogelijk om op tijd een prettige, rustige start te kunnen maken. Wij letten op kinderen die te laat in de klas aankomen. Indien dit frequent voorkomt, ondernemen wij een aantal stappen.
Onderstaand overzicht hangt vanaf maandag ook bij elke klas.

3e keer te laat binnen een maand

Mondelinge waarschuwing van de leerkracht

Geen verbetering in de volgende maand

Officiële waarschuwing van school middels brief

Nogmaals meerdere keren te laat in derde maand

Gesprek met directie

Eerstvolgende keer te laat

Melding naar leerplicht

Naschoolse activiteiten

Volgende week ontvangt u weer een extra nieuwsbrief met het vernieuwde aanbod van de naschoolse activiteiten. De nieuwe activiteiten beginnen na de kerstvakantie.

Aangepaste CITO normering

Cito heeft de normering van de leerlingvolgsysteem toetsen aangepast. Eens in de zoveel tijd gebeurt dat: leerlingen van nu maken de toetsen over het algemeen beter dan enkele jaren geleden toen de toetsnormering werd vastgesteld.

Om bijvoorbeeld tot de 20 procent hoogst scorende leerlingen te behoren, heeft een leerling nu een hogere score nodig dan voorheen. Dit kan bij sommige kinderen betekenen dat een score op de toets van begrijpend lezen nu tot niveau B wordt gerekend, terwijl dat eerst niveau A was. 
In sommige gevallen lijkt het er dan op dat uw kind achteruit is gegaan.
Daarom kijken we ook  naar de vaardigheidsscore en de grafieken. Hierin kunt u zien of uw kind vooruit is gegaan ondanks een lagere niveauscore.

Tijdens de oudergesprekken zullen de resultaten ter sprake komen aan de hand van de vaardigheidsgrafiek. Om te voorkomen dat de gesprekken niet over de ontwikkeling van uw kind, maar over de veranderde normering gaan, informeren wij u nu al.

Zie bijlage de brief van Cito over het aanpassen van de normering.

 Stichting LeerKRACHT

Het middenbouw- team heeft de 8 weekse training van het LeerKRACHT- traject afgerond. De middenbouw collega’s zijn erg te spreken over het traject en zien al grote verbeteringen in hun werkwijze en de klassen. Zij zijn nu goed voorbereid om zelfstandig verder te gaan. De leerkrachten blijven bij elkaar in de klassen kijken, samen lessen voorbereiden en verbeteringen doorvoeren met behulp van het verbeterbord.

Volgende week begint het bovenbouwteam met de 8 weekse training en na de kerstvakantie start  de onderbouw.

Slaapproblemen
door Christel Korstjens

Herkent u dit? Denkt u ’s avonds tijd voor u zelf te hebben, weigert uw kind naar bed te gaan of komt uw kind herhaaldelijk uit bed. Of uw kind huilt elke keer als  hij/zij in bed wordt gelegd. Maar het kan ook zijn dat het kind niet in zijn/haar eigen bed wil slapen maar bij u?

Tips:

  • Stel een vaste bedtijd in;
  • Volg een slaapritueel;
  • Ga 30 minuten voor bedtijd rustige dingen doen met je kind;
  • Zeg welterusten en verlaat het vertrek;
  • Prijs uw kind de volgende dag als het slapen goed is gegaan.   

Slaapproblemen kunnen hardnekkig zijn, maar er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Wilt u dat ik met u meedenk over dit onderwerp?

Loop dan even bij me binnen
of neem contact op voor een afspraak:


Christel Korstjens
Ouder-en Kindadviseur
Aanwezig: woensdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Op andere dagen kunt u bellen of mailen.

Mob 06-1242.6564 of mail c.korstjens@altra.nl