Nr. 7; 13 maart 2015

 

Beste ouders en verzorgers,

 

In januari hebben ouders, leerlingen en alle teamleden een tevredenheidenquête ingevuld. De resultaten waren positief: zowel ouders, leerlingen als teamleden zijn over het algemeen zeer tevreden over onze school. Wij evalueren de tevredenheid van ouders, teamleden en leerling cyclisch. In deze nieuwsbrief kunt u teruglezen wat de resultaten van  de ouderenquête waren.

De samenvatting van de ouder-, leerling- en personeelstevredenheidsenquête kunt u vanaf maandag aanstaande lezen op onze website onder het kopje ouderinformatie- resultaten.

 We zijn trots dat we op veel punten vooruit zijn gegaan.  Uiteraard zijn er ook punten die aandacht behoeven.  Op de website kunt u lezen hoe deze punten worden aangepakt.

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

Woensdag 18 maart

Studiedag; alle kinderen vrij

Dinsdag 24 maart 2015

Vergadering OR

Woensdag 25 maart 2015

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 2 april 2015

Studiedag; alle kinderen vrij

Vrijdag 3 april 2015

Goede vrijdag; alle kinderen vrij

Maandag 6 april 2015

2e Paasdag; alle kinderen vrij

Woensdag 15 april 2015

Bijeenkomst klassenouders

Donderdag 16 april 2015

Kinderherdenking Oost; bovenbouw

Dinsdag 21 april tot en met

donderdag 23 april 2015

CITO groep 8

Vrijdag 24 april 2015

Koningspelen & continurooster;

alle kinderen om 14.00 uur vrij

25 april tot en met 10 mei 2015

meivakantie

Maandag 11 mei 2015

Weer naar school

 

Hieronder vindt u het vakantieschema dat door ons bestuur is vastgesteld.

 

Schoolvakanties 2015/2016

Start scholen

17 augustus 2015

Herfstvakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2015

Kerstvakantie

19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 6 maart 2016

Goede vrijdag

25 maart 2016

2e Paasdag

28 maart 2016

April/meivakantie (inclusief Hemelvaart)

23 april 2016 t/m 8 mei 2016 

2e Pinksterdag

16 mei 2016

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2016

Ouderenquête
In de grafiek hieronder is te zien hoe de resultaten van de oudertevredenheidsenquête zich verhouden tot de resultaten van 2009 en 2012. Op alle punten is de school in waardering gestegen.

Ook kunt u zien wat de pluspunten en aandachtspunten zijn en welke punten wij gaan aanpakken. De aanpak van deze punten kunt u terugvinden op de website.

 

 

 

 

Onderwerp

2009

2012

2014

Ref.

Schoolgebouw

7.1

7.1

7.4

6.9

Omgeving van de school

6.1

5.9

6.5

6.4

Begeleiding

6.6

7.1

7.7

7.3

Sfeer

7.2

7.4

8.1

7.3

Kennisontwikkeling

6.5

6.9

7.6

7.4

Persoonlijke ontwikkeling

7.0

7.2

7.8

7.3

Schooltijden

6.1

6.9

7.3

7.6

Schoolregels, rust en orde

6.8

7.0

7.3

7.2

De leerkracht

7.8

8.2

8.8

8.2

Contact met de school

6.8

6.8

7.4

7.3

 

Pluspunten

Aandachtspunten

omgang leerkracht met de leerlingen (96%)

veiligheid op weg naar school (69%)

 sfeer en inrichting schoolgebouw (94%)

hygiëne en netheid binnen de school (35%)

vakbekwaamheid leerkracht/ individueel (93%)

overblijven tussen de middag (27%)

inzet en motivatie leerkracht (93% van reacties)

opvang na schooltijd (19%)

sfeer in de klas (92%)

aandacht voor pestgedrag (18%)

omgang van de kinderen onderling (91%)

aandacht voor werken met computer (18%)

aandacht voor normen en waarden (91%)

aandacht godsdienst/ levensbesch. (18%)

uiterlijk van het gebouw (90%)

aandacht voor goede prestaties (17%)

mate waarin leraar naar ouders luistert (90%

opvang bij afwezigheid van de leraar (17%)

aandacht voor gymnastiek (89%)

informatievoorziening over het kind (16%)

huidige schooltijden (87%)

speelmogelijkheden op het plein (15%)

veiligheid op het plein (86%)

 

rust en orde in de klas (86%) -

 

aandacht voor uitstapjes/excursies (86%) -

 

speelmogelijkheden op het plein (85%) -

 

 

Check uw e-mailadres
door Doreen Mestrom
Wij krijgen vaak veel foutmeldingen als wij een algemene mail vanuit school sturen. Vorig jaar hebben wij alle mailadressen geüpdatet en dit onder de aandacht van de ouders gebracht. Indien u niet regelmatig een mail krijgt kan het zijn dat uw mailadres niet klopt bij ons, of dat uw mailbox misschien vaak vol zit. Indien u niet zeker bent of wij het goede mailadres hebben kunt u een mail sturen naar administratie@depinksterbloem.nl
Vermeld dan altijd even de naam en de klas van uw kind.

Koningspelen
Op vrijdag 24 maart 2015 houden we weer de Koningspelen. Op deze dag gaan we eerst met de hele school samen ontbijten. Het ontbijt voor de kinderen wordt gesponsord door Jumbo. U hoeft dus thuis geen ontbijt te maken zoals vorig jaar. Na het ontbijt wordt in elke klas een activiteit georganiseerd waar de kinderen naartoe kunnen. Wij zijn al druk met het organiseren van deze dag. Mocht u leuke ideeën hebben voor een workshop of willen helpen dan kunt u dit melden bij de leerkracht.

Ouderavond
Door de OR
Afgelopen maandag hebben weer een succesvolle ouderavond gehad. Met dank aan o.a. de drie sprekers die ons weer heel veel inzichten hebben gegeven. Indien u niet aanwezig kon zijn, kunt u de informatie van twee van de workshops teruglezen in de bijlagen bij deze nieuwsbrief.

 Hieronder vindt u de links van de derde presentatie over Stichting LeerKRACHT.

Het artikel uit het FD over Jaap Verfelt een van de initiatiefnemers:

 http://www.stichting-leerkracht.nl/wp-content/uploads/2014/12/FD-artikel.pdf

 

artikel uit de Volkskrant, met vooral verhalen van leraren:

 http://www.volkskrant.nl/dossier-onderwijs/door-het-samen-te-doen-worden-leerkrachten-steeds-beter~a3774732/

 

Muziek en dans, culturele speerpunten van dit schooljaar
door Liesbeth Vos

Wellicht heeft u gemerkt dat uw kind dit schooljaar dans- en muzieklessen heeft gekregen van externe vakleerkrachten. De danslessen waren voor de boven- en onderbouw een mooie kennismaking met onze culturele speerpunten.

Wij willen muziek gaan borgen binnen ons onderwijs en zijn bezig een muziekleerlijn op te zetten voor alle bouwen.

Onder leiding van Gerlieke Aartsen van Muziekschool Amsterdam, worden zowel in de midden-als in de bovenbouw lessen gegeven aan de hand van de methode: ZingZo. Het principe is dat de ene week de muzieklessen door Gerlieke worden gegeven en de groepsleerkracht de vervolglessen geeft in de week hierna.

De onderbouw krijgt coaching op muziekgebied door Kendra van Nes, van het Concertgebouw.

De onder-en middenbouwleerlingen hebben veel gezongen en zijn naar het Muziekatelier geweest, dit was ook dit jaar weer een groot succes. Vooraf hebben zij zich in de klas met de groepsleerkracht muzikaal voorbereid op deze voorstelling.

Er komen veel aspecten van muziekbeleving aanbod dit schooljaar. Om muziek op een hele andere manier te ervaren gaat de onderbouw binnenkort naar het Rijksmuseum naar de tentoonstelling: ‘Help de  muziek is zoek’ en de bovenbouw gaat naar de Meervaart om een voorstelling bij te wonen van het Balletorkest in samenwerking met Orkater, genaamd: ‘De terugkeer van Hans en Grietje’.

Wat er dit schooljaar nog meer staat te gebeuren op cultureel gebied, kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.

 

 

 Op woensdag 1 april 2015 start Positief Opvoeden 10+, voor ouders in Oost


De Tienercursus Positief Opvoeden is een goede manier om andere ouders te ontmoeten en samen met de trainers informatie uit te wisselen over de dagelijkse  opvoeding. Tijdens de cursus krijg je tips en ideeën die passen bij de behoeften van je gezin. De dvd die bij de cursus hoort, geeft voorbeelden uit de praktijk en het werkboek geeft je middelen in handen die je op weg helpen om positief op te voeden.

De onderwerpen die aan bod komen zijn: gewenst gedrag aanmoedigen, omgaan met probleemgedrag, omgaan met risicovol gedrag, omgaan met de emoties van je tiener en het gebruik van sociale media en gamen.

 

Deze cursus is voor ouders met kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool en het 1e jaar van de middelbare school.

De trainers oefenen samen met jou nieuwe ideeën, vaardigheden en strategieën die je helpen omgaan met de dagelijkse  moeilijkheden in de opvoeding.

Deze cursus is zowel  geschikt voor alleenstaande ouders als voor ouders die samen opvoeden.

 

De cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten die elk tweeënhalf uur duren, drie  telefonische sessies en een afsluitende bijeenkomst.

Data 1, 8, 15 en 22 april. Van 18:30 tot 21:00

Afsluitende sessie is op woensdag 20 mei.

 

Aanmelden bij ouder- en kindadviseur Christel Korstjens, c.korstjens@oktamsterdam.nl
of mob: 0612426564