nieuwsbrief nr. 9

 

 

 

 

 

 

Nummer 9; 9 juni 2016

 

 

 

Beste ouders,

 

Afgelopen studiedag zijn de leerkrachten bezig geweest met de portfolio’s, het schrijven van verslagen en het voeren van gesprekken. De kinderen konden deze dag lekker uitrusten na het lopen van de avondvierdaagse. Het was weer een feest om alle blije kinderen donderdagavond binnen te zien komen na vier dagen wandelen.

Vrijdagmiddag was het tijd voor het teamuitje. We zijn, net als bij een schoolreisje, met een bus opgehaald bij de Albert Heijn op de Wibautstraat . Bij het strand van Castricum aangekomen hebben we in 4 teams tegen en met elkaar gestreden tijdens allerlei proeven in de trant van Expeditie Robinson, om vervolgens de dag af te sluiten met een barbecue.

Op managementniveau zijn we bezig met de formatie voor volgend jaar. Zodra de formatie rond is informeren wij u middels een extra nieuwsbrief. De intern begeleiders zijn bezig met de indeling van de groepen. Op 24 juni ontvangt u een brief over de plaatsing, inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar. Hierover leest u verder op in deze nieuwsbrief.

Er is afgelopen periode ook overleg geweest over de mogelijkheid om met twee klassen uit te breiden. Vooralsnog is gebleken dat dit op korte termijn niet haalbaar is. We gaan daarom aanstaande zomervakantie niet verbouwen. Indien er volgend jaar vorderingen in de plannen zijn, stellen we u uiteraard op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet, Valeri Ligterink

 

Belangrijke data en afspraken

woensdag 15 juni 2016

bijeenkomst klassenouders

woensdag 22 juni 2016

schoolreis groep 1

groep 2 vrij

donderdag 23 juni 2016

schoolreis groep 2

groep 1 vrij

maandag 4 juli

van 14.00 tot 15.00 uur

musical groep 8

woensdag 6 juli 2016

picknick/ afscheid groep 2 en 5

donderdag 7 juli 2016

schoolreis middenbouw

  donderdag 7 juli 2016       

diploma uitreiking groep 8              

vrijdag 8 juli 2016

laatste schooldag groep 8

dinsdag 12 juli 2016

visiteochtend groep 2 en groep 5

vrijdag 15 juli 2016

laatste schooldag

 

Vakantierooster 2016-2017

29 augustus 2016

Start scholen

15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016

Herfstvakantie

24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Kerstvakantie

18 februari 2017 t/m 26 februari 2017

Voorjaarsvakantie

14 april 2017

Goede Vrijdag

17 april 2017

2e Paasdag

22 april 2017 t/m 7 mei 2017

Meivakantie

25 en 26 mei 2017

Hemelvaart

5 juni 2017

2e Pinksterdag

 

22 juli 2017 t/m 3 september 2017

Zomervakantie

 

Studiedagen 2016-2017*

22 en 23 september 2016

14 oktober 2016

6 december 2016

6 februari 2017

13 april 2017

2 juni 2017

6 en 7 juni 2017

 

*De studiedagen kunnen nog gewijzigd worden

 

Andere afwijkende schooltijden

Maandag 5 december zijn de kinderen uit de OB en de MB om 12.00 uur vrij, de kinderen uit de BB om 12.30 uur. Donderdag 22 december vindt van 17.00 tot 18.30 het kerstdiner plaats. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Vrijdag 23 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Dit geldt ook voor de laatste schooldag vrijdag 21 juli 2017.

De kinderen uit groep 8 hebben op vrijdag 14 juli hun laatste schooldag, vanaf 17 juli begint hun vakantie.

 

Wisseling van bouw

De plaatsing van kinderen die naar de volgende bouw gaan is bijna rond. Op 24 juni ontvangt u een brief inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar. We besteden extra veel zorg en aandacht aan deze taak, omdat we evenwichtige groepen willen creëren. Wij houden hierbij rekening met de verhouding jongens en meisjes en de ondersteuning en aandacht die individuele kinderen nodig hebben. Daarbij verschilt de samenstelling van de verschillende ontvangende groepen; in de ene klas kunnen meer kinderen geplaatst worden dan in een andere klas. Vanwege bovengenoemde redenen worden kinderen soms in een drietal en soms in een even aantal in een groep geplaatst.

Soms besluiten we weloverwogen om kinderen alleen in een nieuwe klas te plaatsen. Hierbij kijken we uiteraard naar aansluitingsmogelijkheden met andere kinderen.

 

 

Uitslag CITO Eindtoets 2016

Voor het tweede jaar werd de CITO eindtoets in april afgenomen. Alle kinderen hadden al een plek op het voortgezet onderwijs. Toch is het nog steeds een spannend moment als je de uitslag krijgt.

Bijna alle uitslagen kwamen overeen met het door school gegeven advies. Voor één kind is het advies naar boven bijgesteld. Twee kinderen hebben een score van 550 behaald.

De schoolscore is dit jaar: 535.7. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534.9. Hier scoren wij boven.

 

Speelgoedbeleid

Speelgoed op school mag niet. Dat staat in het beleid van de school. Waarom eigenlijk niet? Uw kind komt beter tot leren als hij of zij geen speelgoed bij zich heeft. Kinderen worden afgeleid door meegenomen speelgoed en het kwijt of stuk raken van speelgoed zorgt vaak voor veel verdriet. Het is ook niet leuk voor de andere kinderen als uw kind speelgoed bij zich heeft.

 

We merken dat er toch weer veel speelgoed mee naar school wordt genomen door kinderen. Wij vragen u hierin een rol te spelen en thuis te bespreken dat speelgoed op school niet mag. Steppen, fietsjes en skates behoren ook tot speelgoed en zijn niet gewenst op school, ook niet op de gang,  vanwege de brandveiligheid.

 

In de onderbouw gelden als uitzondering de speelgoedmiddagen. Kinderen die instromen in de kleutergroepen en het nog erg spannend vinden mogen in overleg met de leerkracht een knuffel meenemen. Het is wenselijk om dit zo snel mogelijk af te bouwen.

 

Nieuws uit de binnentuin

Begin deze lente is de vijver in de binnentuin gerepareerd en ecologisch weer in evenwicht gebracht . Het resultaat: een kraakheldere vijver ,veel salamanders, kikkervisjes, parende en uitsluipende vuurjuffers (rode smalle libellen). Ook hebben we een spiegel geplaatst om reigers af te schrikken.De spiegel bleek nodig omdat een gulzige reiger de vijver had ontdekt. De reigerafschrikspiegel wordt door de vuurjufferlarven gebruikt voor hun laatste metamorfose. Als grauwe larven kruipen ze erop en onder invloed van het zonlicht en de warmte kruipen ze uit hun huid. In ongeveer een uurtje kleuren ze rood en kunnen ze wegvliegen. De oude larvenjasjes blijven op de spiegel achter.

 

Ook is er een nieuwe kleutermoestuin aangelegd, zodat alle in de klas gekweekte plantjes snel de grond in kunnen.

 

Momenteel zijn we bezig met het restaureren van de Romeinse tuin en het bijhouden van het groen op het schoolplein. In de vakantie is aan de zijuitgang aan de Oetgensstraat de geschonken doornloze braam en een wintergroene klimmer geplant. Wilt u er ook op letten dat na schooltijd de kinderen niet over de nieuwe en bestaande beplanting klimmen en klauteren?

 

Lijkt het u leuk om mee te helpen in de tuin of op het schoolplein? Elke maandag kunt u helpen.

 

U kunt dan bijvoorbeeld: met de kinderen de binnentuin in om met groepjes van 4-6 kinderen naar de kikkers en libellen te gaan kijken, de moestuin te begeleiden, of op onderzoek te gaan naar thema’s uit het kosmisch onderwijs. Geef u hiervoor op bij de docent en bij Jitske.hallema@gmail.com dan wordt u op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes.

 

Schaaknieuws

De Pinksterbloem is Nederlands Kampioen schoolschaken geworden!

Nadat ze met overmacht Amsterdams Kampioen werden, moesten Khoi Pham (klas T), Matteo van Cleef (klas A), Ingo Bello (klas C) en Daniel van Cleef (klas G) het in Nijmegen opnemen tegen 39 andere goede schoolteams uit het hele land. Na de eerste speeldag stond De Pinksterbloem derde, maar op de tweede speeldag wonnen ze alles en werden ze verdiend (ongeslagen) Nederlands Kampioen! Een erg knappe prestatie!

 

Interessante links

 

Mijn kind online

De website mijnkindonline.nl maakt elk jaar een brochure met leerzame apps en websites per bouw. Ook staan er veel media adviezen in.

http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/nieuwe-brochure-125-leerzame-apps-websites

 

Een 10 voor de juf

Wellicht wilt u een juf (of meester) van de Pinksterbloem nomineren? https://www.facebook.com/een10voordejuf/